چرا با اینکه تازه دامنه خود را ثبت کرده ام جهت تمدید دامنه ایمیل دریافت کرده ام ؟

Root Folder > IraNIC Support
اگر دامنه شما پس از یک روز کاری کامل ثبت نشده باشد، قطعا علت عدم ثبت دامنه از طرف پژوهشگاه فیزیک نظری ( مرکز ثبت دامنه ) (NIC.ir )  ایمیل برای شما ارسال شده است اگر برای ثبت دامنه نیار به ارسال مدارک باشد، حداکثر 10 روز پس از اقدام برای ثبت دامنه ، شما فرصت دارید تا مدارک درخواستی که طی ایمیل از طرف پژوهشگاه فیزیک نظری (مرکز ثبت دامنه ) به شما اعلام شده است، را از طریق لینک زیر آپلود کنید
https://www.nic.ir/Upload_Document
در صورتی که به هر علتی دامنه شما توسط پژوهشگاه فیزیک نظری تایید نگردد، دامنه پس از 10 روز از اقدام برای ثبت، آزاد می گردد و برای عموم قابل ثبت خواهد بود. بدیهی است
هیچ اولویتی به دلیل درخواست قبلی شما وجود نخواهد داشت و شرکت روند تازه در این ارتباط هیچ گونه مسؤلیتی نخواهد داشت.


 

Add Feedback