شناسه یا رابط چیست؟

Root Folder > IraNIC Support

شناسه همان رابط و همان هندل می باشد که به صورت دوحرف و بعد از آن دو یا سه یا چهار رقم عدد می باشد و در انتهای آن –irnic وجود دارد( مثلا ab123-irnic) . شناسه در واقع شامل مجموعه اطلاعات مربوط به شخص یا شرکت می باشد.از جمله اطلاعات شخصی نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه یا کد ملی،آدرس ایمیل، آدرس پستی، شماره تلفن و ... می باشد و مشخصات شرکت به مانند نوع شرکت، نام شرکت، نام مدیر عامل، آدرس ایمیل و ... می باشد.

توجه داشته باشید که برای ثبت دامنه حتما باید شناسه داشته باشید. بدون شناسه امکان ثبت دامنه وجود ندارد.

Add Feedback