چگونه مدارک خود را برای مرکز ثبت دامنه ir. ارسال کنم ؟

Root Folder > IraNIC Support

جهت ارسال مدارک ( کپی شناسنامه ، نامه تغییر پاسخ محرمانه و ...) به پژوهشگاه فیزیک نظری،باید مدارک را در لینک زیر آپلود کنید:

http://www.nic.ir/Upload_Document

 

  • قبل از ارسال مدارک خود از ثبت درخواست مرتبط با مدرک ارسالی درسامانه ایرنیک بطور مستقیم یا از طریق نمایند‌گان فروش اطمینان حاصل فرمایید.
  • فقط فایل‌هایی از نوع PNG، JPG، TIFF و PDF با حجم کمتر از 5MB قابل قبول می‌باشد.

 

Add Feedback