چرا برای DNS (نام سرورهای سرویس دهنده) نمی توانم IP تعریف کنم

Root Folder > IraNIC Support
با وارد کردن نام سرورهای سرویس دهنده و کلیک روی دکمه "بروز رسانی"  آنها به صورت اتوماتیک شناسایی می شوند و اگر برای آنها IP وجود نداشته باشد باید آنها را به همراه IP تعریف کرد (  توضیحات لازم در صفحه مربوطه آمده است)

Add Feedback