آیا دامنه ir. پس از ثبت بلافاصله قابل استفاده است؟

Root Folder > IraNIC Support
پس از اقدام برای ثبت دامنه، ظرف یک روز اداری تقاضای شما توسط مرکز ثبت دامنه های آی آر (www.nic.ir) مورد بررسی و تایید نهایی قرار می گیرد.
چنانچه به هر علتی دامنه شما تایید نگردد، به صورت مستقیم به آدرس ایمیل مالک دامنه اعلام خواهد شد.
این امکان وجود دارد که مرکز ثبت دامنه درخواست مدارک تکمیلی بنماید و در این حالت شما باید ظرف 10 روز مدارک خواسته شده را ارسال نمایید.
در صورتی که مدارک خواسته شده ارسال نگردد یا به علت ناخوانا بودن یا هر علت دیگری مورد تایید قرار نگیرد، دامنه شما پس از 10 روز، برای ثبت آزاد می گردد و ممکن است توسط شخص دیگری ثبت گردد.
 در خصوص اطلاع از دلیل ثبت نشدن دامنه خود ، می توانید توسط یکی از راه های زیر با این مرکز تماس حاصل نمایید:

 

 

  اطلاعات تماس با ایرنیک   

آدرس پست الکترونیک: info@nic.ir


فقط در روزهای کاری و بین ساعات ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به وقت تهران) پاسخگو می‌باشد.

تلفن :  ‎ ‎(+۹۸ ۲۱) ۲۳۵۸ ۷۰۰۰ 
(فقط در روزهای کاری و بین ساعات ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ (به وقت تهران) پاسخگو می‌باشد.)

نمابر :  ‎ (+۹۸ ۲۱) ۲۲۲۹ ۵۷۰۰‎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add Feedback